سوالات متداول

مستمري

سوال :

شوهرم سالهاست كه مرحوم شده است ، وي كارمند يكي از ادارات دولتي وابسته به نيروهاي مسلح بود و ما بعد از فوت آن مرحوم با مستمري وي روزگار مي‌گذرانيم چنانچه من قصد ازدواج موقت با مرد ديگري را داشته باشم آيا اين حقوق قطع مي‌شود؟ لطفاً مرا راهنمايي كنيد.


جواب :

هدف از برقراري مستمري ، تأمين هزينه هاي زندگي زوجه و فرزندان وي و كمك به معيشت آنان براي بعد از وفات شوهر است و اين مستمري تا زماني كه مستمري بگير قدرت امرار معاش نداشته باشد ، ادامه خواهد داشت.

بند الف ذيل ماده 164 قانون ارتش جمهوري اسلامي ، اختيار شوهر را موجب قطع مستمري زوجه دانسته است ، ولي نظر به اينكه مطابق ماده 1106 قانون مدني : “در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است” و زوجه غير دائم در ازدواج موقت از بابت دريافت نفقه ، حقي بر زوج ندارد ، لذا نكاح منقطع سبب قطع مستمري زن نخواهد بود.

 

 

حق و حقوق

سوال :

پسري سالها براي پدر و در حجره او در بازار كار كرده و سهم زيادي در افزايش مايملك او دارد. آيا قانون به چنين فردي در رسيدن به حق و حقوقش كه از پدر مطالبه مي كند ، مي تواند كمك كند؟


جواب :

با توجه به وجوب حفظ حرمت والدين در دين مبين اسلام ، حفظ احترام و حرمت پدر لازم است و لذا به خواننده محترم اكيداً توصيه مي شود كه مسائل و مشكلات خود را   به صورت مسالمت آميز و با گفتگو حل و فصل كرده و از بروز نزاع و كشمش با پدر خود ، مطلقاً اجتناب ورزند. ايشان بايد بدانند فرض داشتن مطالبات ، دليل موجه اخلاقي براي اقامه دعوي عليه پدر نبوده و اين نكته مهم را به خاطر داشته باشند كه سعادت دنيا و آخرت ايشان در رضايت والدين مي باشد ، اما صرفنظر از رابطه پدر و فرزندي ، ايشان مانند كارگري نزد پدرشان فعاليت داشته و البته پدرشان نيز موظف به رعايت حقوق فرزند خود مي باشد.

البته اگر رابطه پدر و فرزندي وجود نداشت ، خواننده محترم مي توانست با مراجعه به هيأتهاي حل اختلاف مستقر در اداره كار و امور اجتماعي ، حقوق از دست رفته خويش مانند بيمه سنوات خدمت ، پاداش و عيدي و …. را مطالبه نمايد ، اما به لحاظ رابطه فوق ، تأكيد مي گردد كه ضمن حفظ حرمت پدر خويش ، با گفتگوي دوستانه و يا با وساطت خويشاوندان و دوستان نزديك ، مسائل خويش را حل و فصل نمايند.