خدمات

داوری

داوری راه حلی موثر برای جلوگیری از اطاله دادرسی، رسیدگی توام با دقت و جلب رضایت طرفین است. در این فرآیند، طرفین اختلاف، با توافق داور خویش را انتخاب کرده و دیگر نیازی به مراجعه به محاکم دادگستری ندارند.

امور قراردادها

تنظیم یک قرارداد بیانگر هر آنچه هست که طرفین از توافق خویش انتظار داشته و بایستی تا حد امکان حقوق هر یک از طرفین را تضمین نماید. بسیاری از اختلافات کلان که در روابط بین اشخاص ایجاد میگردد.

وکالت در دعاوی

موسسه حقوقی عدالت آراء مفتخر است با بهره گیری از وکلای متعهد و متخصص ، خدمات وکالتی در حوزه های مختلف حقوقی را به اشخاص حقیقی، شرکتها، موسسات و نهادهای دولتی و عمومی ارائه دهد.

وکالت در دعاوی خارجی

مشاوره حقوقی بین المللی معمولا در حوزه شرکت ها و قرار دادها است . تیم حقوقی عدالت آراء آماده ارائه خدمات حقوقی در این زمینه به اشخاص ، شرکتها و اداره جات می باشد .

مشاوره

مشاوره با متخصصین حقوقی، گامی موثر در پیشگیری از بروز مشکلات و گزینش شایسته ترین مسیرها و راه حل ها در مواجهه با دعاوی و مسائل حقوقی است. موسسه حقوقی عدالت آراء در خدمت شماست.

پژوهش

انجام پژوهش های کاربردی در گرایشهای حقوقی در زمره ضرورتهایی است که در نظام دانشگاهی جایگاه در خور خویش را نیافته است. دپارتمان پژوهش موسسه حقوقی عدالت آراء، این فرصت را فراهم میکند.

لینکهای مرتبط