جانبازان زیر 25% نیز مشمول بهره‌مندی از انشعابات رایگان آب، فاضلاب،برق و گاز برای یک بار موضوع جزء (ث) ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه هستند (دادنامه شماره 155 مورخ 10/2/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: 155 تاریخ دادنامه: 10/2/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۹۸/۲/۱۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد...

ادامه مطلب