گرفتن اراضی مالکین بدون رضایت ایشان خلاف شرع است

🔹تاریخ دادنامه:
۱۳۹۷/۹/۲۷
🔹شماره دادنامه:
۱۸۸۴
🔹شماره پرونده:
۱۳۴۶/۹۶
🔹مرجع رسیدگی:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔹موضوع شکایت و خواسته:
ابطال ماده ۴۸ دفترچه یکپارچه‌سازی ضوابط محاسبات درآمدی موضوع مصوبه شماره ۳/۹۱/۶۰۱۴/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد

🔸در پی طرح شکایتی به خواسته «ابطال ماده ۴۸ دفترچه یکپارچه‌سازی ضوابط محاسبات درآمدی شورای اسلامی شهر مشهد»، فقهای شورای نگهبان اعلام کردند:

«ماده مورد شکایت خلاف شرع دانسته شد. توضیح این که گرفتن اراضی مالکین بدون رضایت ایشان خلاف شرع می‌باشد و اعطاء تراکم تشویقی به صورت تهاتر بدون رضایت مالکین نمی‌تواند رافع ایراد شرعی باشد.»

✅رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۹۷/۱۰۲/۶۶۱۳ـ ۱۳۹۷/۵/۲۲ اعلام کرده است که ماده ۴۸ مصوبه شماره ۳/۹۱/۶۰۱۴/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شده است. بنابراین در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و نیز احکام مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون پیش‌گفته حکم بر ابطال ماده ۴۸ از مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب صادر می‌شود. با ابطال مصوبه از بعد شرعی موجبی برای اتخاذ تصمیم از بعد ادعای مغایرت با قانون وجود ندارد.
🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی