🌐نظریه مشورتی درباره حق‌الوکاله‌هایی که با قید «فعلاً» ، «علی الحساب» یا «تبرعاً مجانی» در وکالتنامه درج می‌شود و نسبت این عبارات با ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم 👆 🔹تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ 🔹شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۴۳۸ 🔗ماهنامه وکلا @vokalamag