دکتر محمد یار ارشدی

رزومه آقای دکتر محمد یار ارشدی:


سمت در موسسه

– مدیر مسئول حقوقی عدالت آراء

تحصیلات دانشگاهی

– لیسانس حقوق قضائی دانشگاه شهید بهشتی

– فوق لیسانس حقوق خانواده دانشگاه اسلامی علی گر هند

– دکتری حقوق محیط زیست دانشگاه دهلی هند

تألیفات و آثار آقای دکتر محمد یار ارشدی :

کتاب “The implementation of Human Right to Pollution-free Environment- چاپ سال ۲۰۱۶- انتشارات Navbharat Sahitya Mandir House هند

در صورت تمایل جهت تهیه و سفارش کتاب ها با دفتر مؤسسه تماس حاصل فرمائید .

آثار دکتر محمد یار ارشدی