دکتر علی یار ارشدی

رزومه آقای دکتر علی یار ارشدی:


سمت در موسسه

– مدیر مؤسسه حقوقی عدالت آراء

تحصیلات دانشگاهی

 

– لیسانس حقوق قضائی دانشگاه تهران

– فوق لیسانس حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

– دکتری حقوق تطبیقی دانشگاه دهلی هند

 

تألیفات و آثار آقای دکتر علی یار ارشدی :

تألیفات از دوره حقوق مدنی  ایران:

  • کتاب ” نفقه زوجه در حقوق ایران ، انگلیس و هند ” چاپ سال ۱۳۷۹ – انتشارات بوستان توحید
  • کتاب ” حقوق اشخاص– چاپ سال ۱۳۸۴ – انتشارات بهنامی .
  • کتاب “وصیت در حقوق ایران و مذاهب اسلامی “چاپ ۱۳۸۷ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان چاپ و انتشارات.
  • کتاب “ ضمان قهری و مسئولیت مدنی “چاپ ۱۳۹۳– انتشارات بهنامی .
  • کتاب” شرح آئین دادرسی مدنی ایران “ – چاپ اول ۱۳۹۳و چاپ دوم با اصلاحات در سال ۱۳۹۶- انتشارات بهنامی

سایر تألیفات:

  • کتاب ” حقوق اساسی و شرح و نقد قانون اساسی ایران- چاپ ۱۳۸۲ – اتشارات سرمدی .
  • کتاب ” چهار جنبه از تروریزم هسته ای “ ( ترجمه)چاپ ۱۳۸۷ – انتشارات اداره کل مطالعات راهبردی وزارت دفاع .
  • کتاب ” پاسخ “ ( مجموعه نظریات مشورتی مرتبط با حقوق و مقررات نیروهای مسلح و مقررات اداری ایران – چاپ اول ۱۳۹۰ و چاپ دوم ۱۳۹۲ )- انتشارات معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
  • کتاب” آشنایی با صنعت آب و مسائل حقوقی آن” ، چاپ ۱۳۹۶- انتشارات بهنامی.
  • کتاب” آثار حقوقی الحاق ایران به معاهده منشور انرژیE.C.T “- چاپ ۱۳۹۶- انتشارات بهنامی

در صورت تمایل جهت تهیه و سفارش کتاب ها با دفتر مؤسسه تماس حاصل فرمائید .

آثار دکتر علی یار ارشدی