خدمات ما

مؤسسه حقوقی عدالت آراء با بهره مندی از اساتید دانشگاه و کارشناسان مبرز حقوقی ، ارائه دهنده کلیه خدمات حقوقی مشتمل بر قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری ، ارائه مشاوره حقوقی ، تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی و دفاع از کلیه دعاوی کیفری ، حقوقی و انتظامی در مراجع قضائی، اختصاصی و اداری می باشد .
علاوه بر پذیرش دعاوی در مراجع داخلی ، این مؤسسه با بهره مندی از تجربیات ارزشمند اساتید حقوق ، آماده پذیرش دعاوی خارجی و بین المللی در مراجع قضائی سایر کشورها ( با همکاری با وکلای دادگستری کشور ذیربط) و همچنین در مراجع داوری بین المللی می باشد .
علاوه بر خدمات حقوقی فوق ، این مؤسسه در زمینه پژوهش های حقوقی نیز فعال بوده و آماده پذیرش و انجام هرگونه پژوهش و تحقیق در مسائل مختلف حقوقی می باشد .
ضمناً این مؤسسه آمادگی خود را جهت بررسی آثار و نتایج حقوقی ناشی از اجرای هرگونه طرح ها و موضوعات مختلف اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی با بهره مندی از اساتید دانشگاه و کارشناسان ذیربط اعلام می دارد .
این مؤسسه دارای امتیاز یک نشریه با نام “فصل نامه عدالت آراء” بوده که از سال ۱۳۸۴ تا کنون منتشر می شود .
این فصل نامه آمادۀ پذیرش و چاپ مقالات حقوقی پس از تائید داوران ذیربط می باشد .
تمام اعضاء هیأت تحریریه مجله از اساتید دانشگاه در رشته های مختلف تخصصی حقوقی بوده که بعضاً به کار وکالت نیز اشتغال دارند