دکتر حسین مهدی زاده کسرینه

رزومه آقای دکتر حسین مهدی زاده کسرینه:


سمت در موسسه

– همکار مؤسسه حقوقی عدالت آراء

تحصیلات دانشگاهی

 

– لیسانس حقوق قضائی دانشگاه تهران

– فوق لیسانس حقوق حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

– دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه هامبورگ

تألیفات و آثار آقای دکتر حسین مهدی زاده کسرینه :
  • کتاب “دادرسی کیفری در نظم ضابطان کنونی” – چاپ سال ۱۳۹۷- انتشارات آریا تبار
  • کتاب “آئین دادرسی کیفری”- چاپ سال ۱۳۹۶- معاونت آموزش
  • کتاب “IMMUNITY OF HEADS OF STATE AND ITS EFFECTS ON THE CONTEXT OF INTERNATIONAL CRIMINAL LAW” – چاپ سال ۲۰۱۲- اتشارات Lambert Academic Publishing هامبورگ
  • کتاب “ثبت آثار ادبی و هنری و حمایت های قانونی”- چاپ سال ۱۳۸۹- اتشارات مجد

 

آثار دکتر مهدی زاده