موضوع:وصیت – قوانین و مقررات – ایران
وصیت (فقه)
حقوق مدنی – ایران


پدیدآورنده:
نویسنده:علی‌یار ارشدی


ناشر:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات