فهرست مطالب

سخن سردبیر ص ۵


شرط حفظ مالکیت در بیع
دکتر محمدرضا پیرهادی ص ۶
چکیده
شرط حفظ مالکیت یکی از انواع شروط تعلیقی است که در قرارداد بیع مورد توافق قرار می گیرد. هدف از این شرط، حفظ مالکیت کالا برای مالک تا زمانی است که ثمن به طور کامل به او پرداخت شود، اگر چه کالا، تحویل خریدار شده باشد. از این رو، با پرداخت کامل ثمن، مالکیت به خریدار منتقل می گردد. در واقع این شرط، تضمینی برای فروشنده است که اگر خریدار تمام ثمن را به موقع به او نپردازد، مالکیت خود را بر مبیع حفظ کند…
کلیدواژگان: شروط تعلیقی، شرط حفظ مالکیت، تضمین، ترهین، تحویل کالا


بررسی فقهی و حقوقی خیار تاخیر ثمن ؛ لزوم بازنگری در مقررات قانون مدنی
دکتر سیدمرتضی قاسم زاده ص ۶۸
چکیده
در حقوق ایران، اصولا تاخیر در پرداخت ثمن برای بایع حق فسخ ایجاد نمی کند ولی از آنجا که در عقود معوض، دو مورد معامله با هم مبادله می شوند، منطقی است که فروشنده بتواند خریدار را به طور مستقیم به تسلیم ثمن، اجبار یا با استفاده از حق حبس به طور غیر مستقیم او را به تسلیم مورد تملیک و تعهد خویش الزام کند، چنان که خریدار نیز حق دارد فروشنده را به تسلیم مبیع اجبار یا از حق حبس خود استفاده کند…
کلیدواژگان: خیار تاخیر، خیار تاخیر ثمن، عین معین، کلی در معین


روش تملک اراضی و تامین حقوق مالکانه اشخاص نسبت به املاک واقع در طرح های عمومی شهرداری
دکتر سیدمحسن بهشتیان ص ۹۸
چکیده
گسترش شهرنشینی در حال حاضر، یک واقعیت مسلم است، شهرها به سرعت گسترش می یابند و شهرداری ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح های لازم عمرانی را به مرحله اجرا در آورند. اجرای طرح های عمومی، در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد برامده اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند….
کلیدواژگان: حقوق مالکانه، سلب تملک، شهرداری، طرح عمومی، طرح عمرانی، تامین ، حل اختلاف


بررسی انواع جرائم ارتکابی در سرزمین های اشغالی
مارگریت جوانی ص ۱۲۲
چکیده
دولتهای اشغالگر با نادیده گرفتن قطعنامه تعریف تجاوز مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دست به نقض فاحش قواعد حقوق بین الملل می زنند. قطعنامه ۱۹۷۴ مجمع عمومی با تعریفی که از تجاوز به عمل آورده، مفهوم کلی آن را با شماری از اعمال تجاوز کارانه درهم آمیخته است. این تعریف گرچه نقاط قوت و ضعفی دارد اما تاکید آن بر اصل مصون بودن خاک کشورها از تعرض بیگانه، قابل توجه است…
کلیدواژگان: اشغال، جرائم ارتکابی در سرزمینهای اشغالی، محاکم بین المللی کیفری، قوای اشغالگر، سرزمین اشغال شده


بررسی رژیم حقوقی دریاچه خزر با تاکید بر مواضع حقوقی دوول ساحلی
دکتر علی یار ارشدی ، سلیمان طیبی ص ۱۳۴
چکیده
دریاچه خزر که بزرگترین دریاچه دنیاست، از نظر حقوقی جز آبهای کشورهای ساحلی است و مالکیت آن منحصر به همین کشورهاست. خزر، علی رغم وسعتی که دارد، دریا محسوب نمی شود تا تابع مقررات حقوق دریایی و یا حقوق بین الملل دریاها قرار گیرد. معاهده دوستی ۱۹۲۱ و موافقتنامه بازرگانی و بحر پیمایی ۱۹۴۰ که بین ایران و شوروری سابق، به امضا رسیدند، رژیم حقوقی دریاچه خزر را شکل داده اند، لکن پس از فروپاشی شوروی، سه کشور تازه استقلال یافته همجوار خزر، آذربایجان…
کلیدواژگان: دریاچه خزر، حقوق بین الملل دریاها، معاهدات بین المللی،رژیم حقوقی ، جغرافیای تاریخی، رژیم مناسب


بررسی ماهیت مجازی تعزیری و بازدارنده : اشتراک یا افتراق
حمید محمدی ص ۱۵۴
چکیده
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، قوانین کشور مورد بازبینی قرار گرفتند تا میزان تطابق احکام آنها با شرع انور اسلام سنجیده شوند. برخی قوانین متضاد با احکام شرع، ملغی و برخی دیگر متناسبا اصلاح شدند. از جمله قوانینی که بیشترین تغییرات را به خود دید، قوانین جزایی کشور بود که سرآمد آنها یعنی قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، به طور کلی نسخ و قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۱ و سپس در سال ۱۳۷۰….
کلیدواژگان: قانون مجازات عمومی، قانون مجازات اسلامی، تعزیرات، مجازاتهای بازدارنده


اصل پیشگیرانه در حقوق جامعه اروپایی و سازمان تجارت جهانی : به دنبال رسیدن به درک مشترک
ایلونا چین مترجم: مهدی معلی ص ۱۸۴
چکیده
این نوشتار به طور خلاصه معنای اصل پیشگیرانه و نسبت آن با قوانین آزادسازی تجارت را در حقوق جامعه اروپایی و سازمان تجارت جهانی بررسی می کند و سپس به تحلیل و مقایسه رویه قضایی دادگاه اروپایی و نهاد استیناف در مورد استفاده از اصل پیشگیرانه به وسیله سازمانهای جامعه اروپایی، دولت های عضو این جامعه و اعضای سازمان تجارت جهانی می پردازد. نویسنده با بررسی این موضوع که آیا ممکن است رویکرد تجاری مشترکی را در مورد اصل پیشگیرانه شناسایی کرد، به نتیجه گیری خواهد پرداخت.