فهرست مطالب

سخن سردبیر
دکتر علی یار ارشدی ص ۵


جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی
دکتر محمدصالح ولیدی ، مجید قنبری ص ۶
چکیده
در عرصه ی تقنین قوانین به نوع خاصی از افراد و موضوعات ، نظر ویژه ای مبذول و قوانین مربوط به آنها در وضعیتی خاص تبیین می شود . از آن جمله است وضعیت کارکنان کارمندان دولت که به واسطه ی ارتباط با حاکمیت از حمایتی ویژه برخوردار و بر مبنای همین حمایت و به تبع آن کسب اعتبار ، متولی انجام امور دولتی می شوند . حال اگر آنها از حمایت مورد نظر سوء استفاده کنند و در راستای وظایف شغلی خود مرتکب تخلف شوند ، به موجب قوانین مربوط به «تعدیات مامورین دولت» قابل پیگرد و مجازاتند …
کلیدواژگان: تصرف غیرقانونی ، وجوه دولتی ، اموال دولتی ، وجوه عمومی ، اموال عمومی ، کارمندان دولت


انتقال مالکیت در بیع مال آینده
دکتر محمدرضا پیرهادی ص ۳۹
چکیده
مبیع در عقد بیع از جنبه های مختلف می تواند وضعیتهای متفاوتی داشته باشد ، که صحت یا عدم صحت این گونه قراردادها تحت عنوان بیع ، نیاز به بررسی و استدلال دارد . یکی از این جنبه ها ، موجود بودن مالی است که فروخته می شود . چنان چه مبیع ، در زمان عقد وجود خارجی نداشته باشد بلکه در آینده توقع ظهور آن برود ، مثل محصولات کشاورزی که قبل از ظاهر شدن و به دست آمدن خرید و فروش می شوند ، یا کالایی که سفارش ساخت آن از سوی خریدار (سفارش دهنده) به فروشنده (صنعتگر) داده می شود ، چگونه می توان بر صحت چنین معاملاتی تحت عنوان بیع ، استدلال کرد ، …
کلیدواژگان: مال آینده ، بیع آیندان ، کلی فی الذمه ، کلی در معین ، کالای غیرمعین


جبنه های حقوقی اصل جانشینی در قراردادهای بیمه
دکتر محمدعلی اعلایی فرد ص ۷۹
چکیده
قرارداد بیمه یکی از رایج ترین و در عین حال بحث برانگیزترین عقود است . با وجود گذشت بیش از ۴ قرن از ظهور صنعت بیمه به مفهوم امروزی آن و ورود آن به تمام نظام های حقوقی جهان ، هنوز در قواعد و اصول حاکم بر این قرارداد جای بحث و مجادله است . هنوز هستند کسانی که قرارداد بیمه را از مصادیق قمار ، گروبندی و ردیف ضمان مالم یجب دانسته و عقیده به صحت و اصالت آن ندارند . قرارداد بیمه به دلیل ویژگی خاص آن دارای اصولی است که در سایر عقود کمتر دیده می شود …
کلیدواژگان: عقد بیمه ، اصل جانشینی ، اصل خسارت ، نظریه واگذاری


بررسی قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت از نگاه حقوق بین الملل
دکتر مصطفی تقی زاده انصاری ص ۹۲
چکیده
شورای امنیت سازمان ملل متحد سرانجام بعد از گذشت ۳۲ روز از تهاجم رژیم صهیونیستی به لبنان ، قطعنامه آتش بس ۱۷۰۱ را صادر کرد . اقدامی که متاسفانه با تاخیر صورت گرفت و همین امر باعث ورود خسارات فراوان جانی و مالی به مردم غیر نظامی و نیز به تاسیسات مهم و زیرساختهای کشور لبنان و آواره شدن مردم شد . تاخیری که با نیل به هدف اصلی شورای مزبور که همان حفظ صلح و امنیت بین المللی است ، در تنافی است …
کلیدواژگان: منشور سازمان ملل متحد ، صلح و امنیت جهانی ، شورای امنیت ، وتو ، قطعنامه ۱۷۰۱


بررسی و تحلیل مفاد کنوانسیون ۱۹۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد
پیمان نمامیان ، سبحان طیبی ص ۱۰۴
چکیده
به دلیل محرومیت زنان از پاره ای از حقوق فردی و اجتماعی ، موضوع «حقوق و شخصیت زن» یکی از مباحث اساسی بوده که در دهه های اخیر به طور خاص و جدی مورد توجه اندیشمندان و متفکران جوامع علمی و فرهنگی قرار گرفته است قبل از این نیز در اروپای بعد از رنسانس به موازات دیگر تحولات ، در زمینه ی مسائل زنان که از هر گونه مزایای حیثیتی مالی محروم بودند ، کم کم دغدغه هایی ایجاد شد و به حمایت از حقوق زنان و به رسمیت شناختن آنان در محافل جمعی ، و استرداد حقوق مالی و غیر مالی آنان نظریاتی عرضه شد و …
کلیدواژگان: حقوق بین الملل ، حق شرط ، حقوق زن ، کنوانسیون ۱۹۷۹ ، تبعیض علیه زنان


نگاهی به گزارش شور اول طرح اصلاح و الحاق موادی به فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی
دکتر محمدصالح ولیدی ص ۱۳۳
چکیده
عنوان کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی ، حاوی مواد ۴۹۸ الی ۷۲۹ ، «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» است که در سال ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید . فصل اول از کتاب مزبور (مواد ۴۹۸ الی ۵۱۲) ، به معرفی «جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور» و مجازات آنها پرداخته است . اخیرا طراحی توسط عده ای از نمایندگان محترم مجلس در اصلاح و الحاق برخی مواد مربوط به جرم جاسوسی به مجلس تقدیم شده که در این مقاله به نقاط قوت و ضعف مواد پیشنهادی پرداخته شده است …
کلیدواژگان: جاسوسی ، خیانت به کشور ، امنیت ملی ، دشمن


نگرشی تحلیلی بر عملکرد شورای قانون اساسی فرانسه
محمدرضا ویژه ص ۱۴۶
چکیده
شورای قانون اساسی به عنوان نهاد صیانت از قانون اساسی در فرانسه نمونه ی قابل اعتنایی برای تحلیل نظری و عملی در این زمینه است . تحول نقش شورای قانون اساسی در زمینه ی ایفای عملکردهای خویش ، به ویژه حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین ، ثمره ی تصمیم مشهور آن در ۱۶ ژوییه ۱۹۷۱ است . همچنین گسترش راهکارهای توسل به این مرجع طی تجدید نظر در قانون اساسی در سال ۱۹۷۴ تاثیری بسزا در این خصوص داشت …
کلیدواژگان: شورای قانون اساسی ، صیانت از قانون اساسی ، حقوق بنیادین ، نظارت بر انتخابات ، تنظیم روابط قوای سه گانه


فناوری Peer-to-Peer و حق مؤلف
سانگجونگ ( پل ) کیم ص ۱۷۱
چکیده
قانون فعلی حق مولف (کپی رایت) که برای حمایت از حقوق صاحبان آثار ادبی – هنری وضع شده است ، در محیط دیجیتال کارایی لازم را ندارد . از این رو ، شاهد آنیم که سرقت محصولات صوتی توسط کاربران خدمات (Peer – to – Peer) آن قدر فزونی یافته که تعقیب چنین افراد و به مجازات رساندن آنان ، غیر ممکن به نظر می رسد . در این مقاله ، ضمن بررسی تغییرات ناشی از نوآوریهای جدید در عرصه تکنولوژی ، به دنبال یافتن پاسخی به این سوالیم که آیا اجرای موثر قانون حق مولف (کپی رایت) در شرایط فعلی ، حتی اگر اصلاحات لازم در مفاد آن ، با توجه به تغییرات و تحولات مزبور ، به عمل آیند ، امکان پذیر است ؟! …