فهرست مطالب

سخن سردبیر: سخنی با رئیس جمهور منتخب
دکتر محمدیار ارشدی ص ۵


نقش نمایندگان الکترونیکی در تشکیل قراردادهای الکترونیکی
دکتر ابراهیم تقی زاده ص ۷


مطالبه خسارت مازاد بر دیه
دکتر حمید محمدی ص ۳۵


انطباق عناصر تروریسم در حقوق بین الملل و اسلام
دکتر حسین آل کجباف، امین ولی زاده ص ۵۹


تاثیر رویکرد اجتهادی شاطبی بر سهم الارث بیوه از زمین، ابنیه و اشجار
دکتر رامین پورسعید، یلدا حدادی ص ۸۹


ظهور رژیم جهانی جدید در زمینه سرمایه گذاری خارجی؛ چالش ها و تحولات
حسین فروغی نیا، خورشید فروغی نیا ص ۱۰۳


بررسی مبانی جرم انگاری جرایم مانع در حوزه حقوق کیفری ایران
دکتر نریمان فاخری، حسام عباسی ص ۱۳۵


بررسی وضعیت حقوقی قراردادهای مالکیت مقید به زمان در حقوق انگلستان
فتانه فهیمی راوری ص ۱۵۹


بررسی ثبات و استمرار احکام فقهی
اکرم عبدالله پور ص ۱۸۷


سیاست کیفری تسامح صفر؛ مولفه ها و جلوه ها
فاضل خدابخش ص ۲۱۱


آیا قوانین سخت گیرانه راجع به سر تجارتی و عدم رقابت، مانع نوآوری می شوند؟
چالزتایت قریوز، جیمز ای دیبویس مترجم: حسین حیدری منور/ پریسا غضنفری قشلاق ص ۲۳۷


بررسی اجمالی انواع مصونیت های قانونی در نظام حقوقی ایران
مرجان سادات عظیمی ص ۲۶۷