رزومه دکتر محمدیار ارشدی

  • خانه
  • /
  • رزومه دکتر محمدیار ارشدی

رزومه آقای دکتر محمدیار ارشدی:

-لیسانس حقوق قضائی دانشگاه شهید بهشتی

– فوق لیسانس حقوق خانواده دانشگاه اسلامی علی گر هند

– دکتری حقوق محیط زیست دانشگاه دهلی هند

تألیفات و آثار آقای دکتر محمدیار ارشدی:

  • کتاب “The implementation of Human Right to Pollution-free Environment- چاپ سال ۲۰۱۶- انتشارات Navbharat Sahitya Mandir House هند