رزومه خانم دکتر میترا حسینیان

  • خانه
  • /
  • رزومه خانم دکتر میترا حسینیان

رزومه خانم دکتر میترا حسینیان:

خانم دکتر میترا حسینیان:

-لیسانس حقوق قضائی دانشگاه شهید بهشتی

– فوق لیسانس حقوق خصوصی دانشگاه دهلی هند

– دکتری حقوق عمومی دانشگاه دهلی هند