رزومه آقای دکتر محمد علی اعلایی

  • خانه
  • /
  • رزومه آقای دکتر محمد علی اعلایی

رزومه آقای دکتر محمد علی اعلایی

آقای دکتر محمد اعلائی فرد:

-لیسانس حقوق قضائی دانشگاه شهید بهشتی

– فوق لیسانس حقوق تجارت بین الملل دانشگاه دهلی هند

– دکتری حقوق تجارت بین الملل دانشگاه دهلی هند

تألیفات و آثار آقای دکتر محمد اعلائی فرد:

  • کتاب “حقوق دریایی”- چاپ سال ۸۳-۱۳۸۲ انتشارات نخل دانش
  • کتاب “حقوق تجارت بین الملل”- چاپ اول ۱۳۹۴ و چاپ دوم ۱۳۹۶ انتشارات جنگل جاودانه
  • کتاب “حقوق بیمه” دانشکده علوم اقتصادی