رزومه آقای دکتر حسین مهدی زاده کسرینه

  • خانه
  • /
  • رزومه آقای دکتر حسین مهدی زاده کسرینه

آقای دکتر حسین مهدی زاده کسرینه

آقای دکتر حسین مهدی زاده کسرینه:

-لیسانس حقوق قضائی دانشگاه تهران

– فوق لیسانس حقوق حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

– دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه هامبورگ

تألیفات و آثار آقای دکتر حسین مهدی زاده کسرینه:

  • کتاب “دادرسی کیفری در نظم ضابطان کنونی” – چاپ سال ۱۳۹۷- انتشارات آریا تبار
  • کتاب “آئین دادرسی کیفری”- چاپ سال ۱۳۹۶- معاونت آموزش
  • کتاب “immunity of Heads states & its Effects on the context of international criminal law” – چاپ سال ۲۰۱۲- اتشارات Lambert Academic Publishing هامبورگ
  • کتاب “ثبت آثار ادبی و هنری و حمایت های قانونی”- چاپ سال ۱۳۸۹- اتشارات مجد